Mijn werkwijze

- Tijdens al mijn behandelingen zijn altijd de 5 natuurgerichte principes mijn uitgangspunt.
- Kijk voor uitleg op de pagina "5 natuurgerichte principes".

- Uw eerste bezoek begin ik met een uitgebreide intake (Deze intake is natuurlijk GRATIS)

- Na de intake, tekenen u en ik een Behandelovereenkomst. In deze Behandelovereenkomst staan uw rechten en plichten en mijn rechten en plichten. Deze Behandelovereenkomst is verplicht door mijn praktijkverzekering.
Klik hier om rustig te lezen wat er in de Behandelovereenkomst staat.

- Daarna ga ik u, met uw goedvinden, behandelen met de techniek die voor u het beste resultaat
- zal geven en/of welke u wenst (mijn behandelingen werken vaak nog dagen lang door)

- Ongeveer 1 week later zie ik u terug voor een vervolg consult en evaluatie van de hele week
- Bij Hypnose en Voice Dialogue is deze periode 6 weken. En bij Mindfulness 1 maand.

- Elk vervolg consult start met een korte evaluatie van de voorbije periode

- Bij elk consult bekijk ik samen met u of we op de ingeslagen weg doorgaan of dat ik misschien beter een
- andere techniek kan gebruiken.

- Na elk consult bekijk ik samen met u of er een vervolg consult nodig is en/of u vervolg consult wenst
- Zo ja, na welk tijdbestek het volgende consult is

- Behandelingen op afstand, eventueel via een beeldverbinding, worden ook door de
- meeste zorgverzekeraars vergoed en ook dan werk ik volgens bovenbeschreven

--De consulten en/of sessies in de praktijk en/of bij u thuis dient u direct na de behandeling te betalen.
- Betalen kan in de praktijk en bij u thuis, met (pin)pas, smartphone en contant. Maar liever niet contant.
- Betaald u wel contant, dan met gepast geld en zijn er extra kosten van € 5.

- Online consulten op afstand dient u vooraf te betalen (U ontvangt daar per mail een factuur voor).

- Ik ben:
. Energetisch Therapeut
. Hypnotiseur
. Voice Dialogue behandelaar
. Mindfulness Therapeut
. En zelfs docent in de reguliere Spoedeisende Eerstehulp

- Maar ik ben GEEN tovenaar. U mag er nooit op rekenen dat ik u met 1 enkele behandeling klachtenvrij kan krijgen.
Als u wil dat een (alternatief)therapeut u met 1 enkele behandeling klachtenvrij krijgt of flinke verbeteringen bij u krijgt, bent u een dief van uw eigen herstel.

Bij BATC en in mijn praktijk gaan wij ons best doen om binnen 3 tot 5 behandelingen verbeteringen bij u te bewerkstellen in uw klachten. Natuurlijk kan het altijd sneller. Het kan dat u met 1 behandeling klachtenvrij bent. Maar u mag daar NOOIT op rekenen.

 

Bij alle consulten en sessies dienen kinderen onder de 16 jaar begeleid te worden door een ouder of voogd. Bij elke twijfel wordt er om een ID-bewijs gevraagd.