Praktijk adres
Relax-4u
Beukstraat 70
3812 MK  Amersfoort

 

 

Afspraak maken
Informatie vragen

Telefoonnummer
033-88 76 398

Mobielnummer
06-50 612 579

E-mail
info@relax-4u.nl

 

Mijn werkwijze

Afspraak maken
Als je telefonisch of per mail een afspraak maakt bij Relax-4u, ontvang je kort erna een bevestigende e-mail met als bijlage een:
- Digitale afsprakenkaart (hierop staat de dag en de tijd van de gemaakte afspraak vermeld)
- Behandelovereenkomst

Controleer de afsprakenkaart zorgvuldig en lees de behandelovereenkomst aandachtig door want tijdens je eerste consult zijn jij en ik wettelijk verplicht om die behandelovereenkomst te ondertekenen.
Je hoef de behandelovereenkomst uit je mail NIET mee te nemen naar de praktijk.

Jou en mijn rechten en plichten
In de behandelovereenkomst staan jou en mijn rechten en plichten vermeld.

Op zowel de afsprakenkaart als in de behandelovereenkomst staat duidelijk vermeld dat je bij eventuele verhindering tot 24 uur voor de afspraak kosteloos en zonder opgaaf van een reden kan anneleren.
Annuleer je niet tijdig? Dan ben je betaalplichtig.

Kom je zonder berichtgeving niet op het consult, ontvangt je een e-mail met factuur die € 5 hoger is dan de normale kosten omdat ik meer administratie heb. Deze e-mail en factuur is voor iedereen gelijk.
Na betaling van dat factuur kan je een nieuwe afspraak maken.

Herinnering
Twee dagen voor je afspraak ontvang je per mail nog een herinnering van je consult.


De praktijk
In de praktijk wordt je in een rustige huiselijke omgeving met sfeervolle achtergrondmuziek behandeld aan al je klachten waaraan je behandeld wil worden.

Hoe ga ik tijdens een consult over het algemeen te werk? Uiteraard wijk ik hiervan af als dat gewenst is.
(KIJK VOOR VOEDINGS-CONSULTEN ONDERAAN DEZE PAGINA)


Plannen van het eerste consult
- Een eerste consult probeer ik binnen 5 werkdagen voor je te plannen.

Voor het eerste consult
Voor het eerste consult ontvang ik, liefst per mail, graag onderstaande gegevens:
----- Voorletters en achternaam zoals bij je zorgverzekeraar bekent
----- Woonadres en huisnummer
----- Postcode en woonplaats
----- Uw geboortedatum
----- Uw telefoonnummer
----- De naam van je zorgverzekeraar

Tijdens het consult
- Tijdens alle consulten zijn altijd de 5 natuurgerichte principes mijn uitgangspunt.
- Kijk voor uitleg op de pagina "5 natuurgerichte principes".

- Je eerste consult begin ik met een uitgebreide intake. Daarom is het eerste consult in het algemeen
- langer dan de vervolg consulten zonder extra kosten.

- Na de intake, tekenen jij en ik een Behandelovereenkomst. In deze Behandelovereenkomst staan jou
- rechten en plichten en mijn rechten en plichten. Deze Behandelovereenkomst is wettelijk verplicht.
- Klik hier om rustig te lezen wat er in de Behandelovereenkomst staat.

- Na het tekenen van de Behandelovereenkomst ga ik je in principe gelijk behandelen.
- Vaak zijn er voor een klacht meerdere behandelingen effectief. Om te beslissen welke behandeling ik ga
- doen, ga ik als volgt te werk:
----- In welke behandeling heb jij interesse
----- Welke behandeling is voor jou het goedkoopste
----- Welke behandeling is voor jou het minst belastend

- Ongeveer 1 week later zie ik je terug voor een vervolg consult en evaluatie van de hele week
- Bij Hypnose, Voice Dialogue en Mindfulness is deze periode 4 weken.

Vervolg consulten
- Elk vervolg consult start ik met een korte evaluatie van de voorbije periode

- Met deze korte evaluatie bekijk ik samen met jou of we op de ingeslagen weg doorgaan of dat ik misschien
- beter een andere techniek kan gebruiken.

- Na elk consult bekijk ik samen met jou of er een vervolg consult nodig is en/of je vervolg consult wenst
- Zo ja, na welk tijdbestek het volgende consult is

- Consulten op afstand, eventueel via een beeldverbinding, worden ook door de
- meeste zorgverzekeraars vergoed en ook dan werk ik volgens bovenbeschreven

Na het consult
--De consulten in de praktijk en/of bij je thuis dient je direct na het consult te betalen.
- Betalen kan in de praktijk en bij je thuis, met (pin)pas, smartphone, contant en creditcard.
- Maar liever niet contant.
- Betaald je wel contant, dan met gepast geld en zijn er extra kosten van € 5.

- Online consulten op afstand dient je vooraf te betalen (Je ontvangt daar per mail een factuur voor).

- Maken we een afspraak voor een nieuw consult? Ontvang je gelijk een afspraken kaartje voor die afspraak.

- Binnen 24 uur ontvang je per mail ook nog de bevestiging van de nieuwe afspraak.VOOR CONSULTEN VOEDINGSDESKUNDIGE GA IK IN DE BASIS ALS VOLGT TE WERK:
Consult 1:
Ik neem, behalve de algemene intake, een voedings-intake bij je af en kijken we samen wat jou wensen zijn en je krijgt dan al gelijk een aantal tips van mij. Ook krijg je van mij de opdracht om een hele week een voedings- en bewegings dagboek bij te houden.

Consult 2:
Na een week zie ik je terug voor een tweede consult. We doen dan een evaluatie van de afgelopen week en we bespreken je voedings- en bewegings dagboek. Aan de hand daarvan krijg je een volledig voedingsadvies van mij.

Consult 3:
Een maand later is het derde consult. Tijdens het derde consult evalueren we dan het veranderde voedingspatroon en kijken we of jij het nieuwe voedingspatroon vol kan houden. Eventueel wijzigen we dat wat nodig is om het wel vol te houden.

Consult 4:
Weer een maand later kom je terug voor het vierde consult. We gaan dan samen kijken of alles nog naar wens is. Eventueel passen we het voedingspatroon nog aan.
Is alles goed, dan maken we een afspraak voor een consult een jaar later.

Consult 5:
Twee maanden na het vierde consult zien we elkaar weer en evalueren we samen het afgelopen twee jaar. En of er aanpassingen moeten komen in je voeding en beweging.

Verdere vervolgconsulten:
Na het vijfde consult, kijken wij samen of er nog een consult nodig is en eventueel plannen we dan elke twee maanden een vervolgconsult.

Vanaf de vijfde consult kijken we of alles naar wens gaat en/of dat er aanpassingen nodig zijn. Vanaf het vijfde consult kijken wij samen aan het einde van ieder vervolgonsult of er een nieuw vervolgonsult nodig is. Dat is ook afhankelijk van je zelfvertrouwen en jou wensen.

 

 

 

 

Je vind Amersfoort te ver reizen?

 

Geen nood. De meeste consulten kan ik ook op afstand doen via het gratis te downloaden programma ZOOM of via het gratis WhatsApp (beeld)bellen.

 

Klik hier voor meer informatie over consulten op afstand, via ZOOM, via WhatsApp (beeld)bellen en het downloaden van ZOOM.

 

Bij de consulten op afstand dien je er uiteraard voor te zorgen dat je in een rustige ruimte bent en niet gestoord kan worden en dien je voor het consult de factuur te voldoen.

Bij alle consulten en sessies dienen kinderen onder de 16 jaar begeleid te worden door een ouder of voogd. Bij elke twijfel wordt er om een ID-bewijs gevraagd.