Mijn werkwijze

 


In de praktijk wordt u in een rustige huiselijke omgeving met sfeervolle achtergrondmuziek behandeld aan al uw klachten waaraan u behandeld wil worden.
Bij hypnose, voice dialogue en mindfulness staat de achtergrondmuziek overigens uit.

Hoe ga ik over het algemeen te werk?
Uiteraard wijk ik hiervan af als dat gewenst is.

Plannen van het eerste consult
- Een eerste consult probeer ik binnen 5 werkdagen voor u te plannen.

Voor het eerste consult
Voor het eerste consult ontvang ik graag onderstaande gegevens:
----- Voorletters en achternaam zoals bij uw zorgverzekeraar bekent
----- Woonadres en huisnummer
----- Postcode en woonplaats
----- Uw geboortedatum
----- Uw telefoonnummer
----- De naam van uw zorgverzekeraar

Tijdens het consult
- Tijdens al mijn behandelingen zijn altijd de 5 natuurgerichte principes mijn uitgangspunt.
- Kijk voor uitleg op de pagina "5 natuurgerichte principes".

- Uw eerste consult begin ik met een uitgebreide intake. Daarom is het eerste consult in het algemeen
- langer dan de vervolg consulten.

- Na de intake, tekenen u en ik een Behandelovereenkomst. In deze Behandelovereenkomst staan uw
- rechten en plichten en mijn rechten en plichten. Deze Behandelovereenkomst is verplicht door mijn
- praktijkverzekering. Klik hier om rustig te lezen wat er in de Behandelovereenkomst staat.

- Na het tekenen van de Behandelovereenkomst ga ik in principe u gelijk behandelen.
- Vaak zijn er voor een klacht meerdere behandelingen effectief. Om te beslissen welke behandeling ik ga
- doen, ga ik als volgt te werk:
----- In welke behandeling heeft u interesse
----- Welke behandeling is voor u het goedkoopste
----- Welke behandeling is voor u het minst belastend

- Ongeveer 1 week later zie ik u terug voor een vervolg consult en evaluatie van de hele week
- Bij Hypnose en Voice Dialogue is deze periode 6 weken. Bij Mindfulness 1 maand.

Vervolg consulten
- Elk vervolg consult start ik met een korte evaluatie van de voorbije periode

- Met deze korte evaluatie bekijk ik samen met u of we op de ingeslagen weg doorgaan of dat ik misschien
- beter een andere techniek kan gebruiken.

- Na elk consult bekijk ik samen met u of er een vervolg consult nodig is en/of u vervolg consult wenst
- Zo ja, na welk tijdbestek het volgende consult is

- Behandelingen op afstand, eventueel via een beeldverbinding, worden ook door de
- meeste zorgverzekeraars vergoed en ook dan werk ik volgens bovenbeschreven

Na het consult
--De consulten en/of sessies in de praktijk en/of bij u thuis dient u direct na de behandeling te betalen.
- Betalen kan in de praktijk en bij u thuis, met (pin)pas, smartphone, contant en creditcard.
- Maar liever niet contant.
- Betaald u wel contant, dan met gepast geld en zijn er extra kosten van € 5.

- Online consulten op afstand dient u vooraf te betalen (U ontvangt daar per mail een factuur voor).

Verder
Ik ben gediplomeerd en erkend:
. Energetisch Therapeut (o.a. Magnetiseren (10de generatie), Reiki en Quantum Touch)
. Psychisch (Sociaal) Therapeut
. Therapeut Klinische Psychologie
. Hypnotiseur met internationale erkenning
. Voice Dialogue behandelaar
. Mindfulness Therapeut
. Suïcidepreventie gecertificeerd bij de Academy 113 zelfmoordpreventie
. Docent in de reguliere Spoedeisende Eerstehulp

 

U vind Amersfoort te ver reizen?

 

De meeste consulten kan ik ook op afstand doen via het gratis te downloaden programma ZOOM of via het gratis WhatsApp (beeld)bellen.

 

Klik hier voor meer informatie over consulten op afstand, via ZOOM, via WhatsApp (beeld)bellen en het downloaden van ZOOM.

 

Bij de consulten op afstand dient u er uiteraard voor te zorgen dat u in een rustige ruimte bent en niet gestoord kan worden en dient u voor het consult de factuur te voldoen.

Bij alle consulten en sessies dienen kinderen onder de 16 jaar begeleid te worden door een ouder of voogd. Bij elke twijfel wordt er om een ID-bewijs gevraagd.