Privacyverklaring

Tijdens uw eerste consult vraag ik een groot aantal gegevens van u.

Dat zijn:
- Uw naam
- Uw adres
- Uw postcode en woonplaats
- Uw Telefoonnummer
- De naam van uw verzekeraar

Deze gegevens heb ik nodig voor uw factuur.
Verder hou ik een dossier van u bij met alle gegevens van uw behandelingen en de resultaten van mijn behandelingen.
Al uw gegevens en het dossier moet ik WETTELIJK minimaal 20 jaar bewaren. Ingaande nadat u geen behandelingen meer bij mij afneemt.

Omdat ik ook een regulier medisch docent ben, vraag ik voor uw dossier en goede behandeling ook deze medische achtergrond gegevens:
- Heeft u allergieën
- Slikt u reguliere en/of natuur medicijnen
- Heeft u een verleden van ziekten en aandoeningen
- Zijn er in uw familie gevallen bekend van:
--- Plotselingen hartdood
--- Zonder aanleiding overleden in de slaap
--- Wiegendood

Bij het eerste bezoek tekenen u en ik ook een "Behandelovereenkomst". Hierin staat ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Alles wat u mij verteld en uw dossier is en blijft vertrouwelijk.

Verder leg ik tijdens de behandelingen een compleet dossier aan met gegevens van welke behandelingen ik uitvoer en op welke datum. Wat de effecten zijn van mijn behandelingen en mijn adviezen.

Uw dossier is alleen ter inzage voor uzelf en natuurlijk voor mij. Bij mij zal nooit iemand anders dan uzelf en ik uw dossier kunnen en mogen inzien.

Alle cliëntgegevens en dossiers staan bij mij op een USB-stick die, als de praktijk gesloten is, veilig in een brandvrije kluis licht die beveiligd is met een sleutel en cylinder cijferslot. NIETS van uw gegevens en dossiers komen online te staan.

Is de cliënt 12 jaar of jonger, mag ook de ouders of voogd, op vertoon van een id, het dossier inzien.
Is de cliënt tussen de 12 jaar en 18 jaar mag de ouders of voogd alleen zijn dossier inzien met toestemming van de cliënt. En dan nog als de cliënt er zelf bij is.

Heeft u uw dossier nodig voor een reguliere arts of jurist?
Dan dient u persoonlijk, op vertoon van een erkend intentificatie bewijs, uw dossier op te komen halen in mijn praktijk.
IK STUUR NOOIT EEN DOSSIER PER POST OF MAIL.

Uw dossier dien ik, wettelijk geëist,
20 jaar te bewaren