Privacyverklaring

Tijdens uw eerste bezoek aan mijn praktijk vraag ik een groot aantal gegevens van u.

Dat zijn:
- Uw naam
- Uw adres
- Uw postcode en woonplaats
- Uw Telefoonnummer
- De naam van uw verzekeraar

En ik vraag medische gegevens zoals:
- Heeft u allergieën
- Slikt u reguliere medicijnen
- Heeft u of zijn er in uw familie erfelijke ziekten en aandoeningen

Deze gegevens heb ik nodig om u goed te kunnen behandelen en voor uw factuur.
Verder hou ik een dossier van u bij met alle gegevens van uw behandelingen en de resultaten van mijn behandelingen.
Al uw gegevens en dit dossier moet ik van mijn beroepsorganisatie BATC minimaal 7 jaar bewaren. Ingaande nadat u geen behandelingen meer bij mij afneemt.

Bij het eerste bezoek tekenen u en ik ook een Behandelovereenkomst. Hierin staat ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Alles wat u mij tijdens een behandeling verteld tegen mij en uw dossier is en blijft vertrouwelijk.

Verder leg ik tijdens de behandelingen een compleet dossier aan met gegevens van welke behandelingen ik uitvoer en op welke datum. Wat de effecten zijn van mijn behandelingen en mijn adviezen.

Uw dossier is alleen ter inzage voor uzelf. Bij mij zal nooit iemand anders dan uzelf uw dossier mogen inzien.

Is de cliënt 12 jaar of jonger, mag ook de ouders of voogd, op vertoon van een id, het dossier inzien.
Is de cliënt tussen de 12 jaar en 18 jaar mag de ouders of voogd alleen zijn dossier inzien met toestemming van de cliënt. En dan nog als de cliënt er zelf bij is.

Heeft u uw dossier nodig voor een reguliere arts?
Dan dient u persoonlijk, op vertoon van een erkend intentificatie bewijs, uw dossier op te komen halen in mijn praktijk.
IK STUUR NOOIT EEN DOSSIER PER POST.